Grafički dizajn.

Erse.ba – Job portal

Grafički dizajn

Grafički dizajn je umjetnost i praksa planiranja i projekcije ideja i iskustava vizualnog i tekstualnog sadržaja, a može uključivati ilustracije, fotografije, riječi ili grafiku. Grafički dizajner koristi kombinaciju slike, ilustracije i slova (kreira vizualni objekat) kako bi iskomunicirao određenu ideju. Mi to radimo profesionalno. Nismo grafička radnja. Da se zna!

Dizajn logotipa i identiteta

Identitet firme odnosno njen znak i logotip su vrlo važni. Nakon definisanja logotipa i znaka kreće se u izradu vizualnog identiteta. Vizualni identitet nastaje planiranjem i koordinisanjem vizualnih elemenata prezentacije kompanije i usklađuje se sa čitavom koncepcijom marketinga. Identitet firme je prije svega njen prvi kontakt sa javnošću. U tom se smjeru izrađuje priručnik tj. knjiga standarda koja sadrži sve elemente vizualnog identiteta kompanije. Maheri! 

Dizajn ambalaže i dizajn proizvoda

Dobar dizajn proizvoda je u funkciji uspješnog poslovanja firme. Dobar dizajn odnosi se na dobar izbor kombinacije funkcije, strukture i estetike proizvoda. Mora ispunjavati slijedeće uslove: osiguranje upotrebljivosti proizvoda, odgovarati svrsi kojoj je namijenjen, osigurati dostupnost u ekonomskom smislu. Potrošač je privučen proizvodom putem dizajna. Ako su obilježja proizvoda u skladu sa dizajnom, a cijena je prihvatljiva, dolazi do kupnje. Maheri! 

Dizajn banera za oglašavanje

Izrada banera i profesionalni dizajn koji možete koristiti na Google Ads, Facebook i Twitter mrežama po potrebi. Dizajn sa vašim ili našim slikama u veličinama koje su tačno prilagođene mrežama gde će se reklama prikazivati. Izrada banera za Google Display kampanje i reklamiranje na Google Ads.  Izrada banera za Facebook kampanje i reklamiranje na Facebook i Instagram mrežama. Izrada banera po standardnim dimenzijama.

Oglasi, jumbo, posteri i sl.

Dizajn oglasa je proces koji uključuje kreativno osmišljavanje oglasa, pisanje kreativne poruke, kreiranje vizuala oglasa. Oglasom je bitno prenjeti potencijalnom korisniku željenu poruku i potaknuti ga na akciju. Oglase prilagođavamo na različite formate tekstualno i vizulno. Mi ne printamo dizajn, mi samo profesionalno uradimo sve kompletno, od ideje do DTP pripreme, i onda vam preporučimo firmu za print. Maherski! 

Dizajn kataloga

Lijepo dizajnirani i vizualno dopadljii katalozi pružaju potencijalnim kupcima informacije o proizvodima. Neki od njih su ključni element prilikom odluke o kupnji ili odluke o suradnji. Trudimo se da dizajnirani katalog bude turbo moderan, jedinstven i prilagođen za print, ali i za elektronsku distribuciju. Potrošači mogu listati, preuzeti elektronski primjerak, elektronski listati uz potpun užitak i profesionalan dizajn. Maheri.

Korporativne brošure

Korporativne brošure i izvještaju daju na uvid čime se korporacija tj. firma bavi. One su prezentacija firme na papiru. Ovdje je potrebno privući pažnju dizajnom, prezentacijom, proizvodom, misijom, vizijom, rezultatima, ciljevima. Lijepo dizajnirani i tekstualno dopadljivi i sadržajno bogati vizuali i brošure privući će pažnju poslovnih partnera i korisnika. Ne reklamiramo se samo prema potrošačima, zar ne? Ima tu i partnera i konkurencije! Maheri! 

Kontaktirajte nas.